Blir du glad när du misslyckas?

Igår var jag på föräldramöte i min sons klass. Efter att ha gått igenom det vanliga, när ska läxorna göras, vem blir föräldrarådsrepresentant och vem är ansvarig för julfikat så sade läraren:

”Just nu jobbar vi mycket med att våga misslyckas, att testa sina gränser och att det är helt ok att misslyckas”.

Fantastisk, tycker jag att redan som liten få öva på att våga testa sina gränser och gå utanför sin komfortabla zon. För jag tycker ofta att jag träffar på människor i arbetslivet som är rädda för att misslyckas. Följden blir att de antingen är perfektionister, överarbetar och bränner ut sig eller att de bara gör saker som de har gjort tidigare.

Inom mental träning pratar man aldrig om misslyckanden, utan snarare om misstag som lär och utvecklas av. Varje misstag kan ses som en seger, en seger för att man gjorde något som man tidigare inte vågat, och en seger eftersom man har utvecklats och lärt sig något nytt.  

 Hur ser ni på misstag i er organisation?

Vilka misstag har du gjort den senaste tiden, och hur har de fått dig att utvecklas?